HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY SPÓŁKI

 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 22.05.1993 r. Początkowo został powołany jako zakład budżetowy, a następnie decyzją Rady jako spółka akcyjna.

Przed powstaniem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. na obszarze objętym obecną działalnością firmy, działało Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodzisław Śląski, które  w kolejnych latach było przekształcane następująco:

 • 1966-1970 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Wodzisław Śląski
 • 1970-1975 r. Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wodzisław Śląski
 • 1976-1992 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Katowice - Zakład Nr 5
  w Wodzisławiu Śląskim
 • 1993 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodzisław Śląski,
  aż do przejęcia przez JZWiK S.A.

W dniu 01.05.1994 r. Wojewoda Katowicki przekazał obiekty wodno-kanalizacyjne znajdujące się na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój gminie, następnie przekazano je w eksploatację JZWiK S.A., a w kolejnych latach Miasto wniosło je aportem na majątek JZWiK S.A.

Miasto przejęło wówczas z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodzisław Śl.:

 • 200 km sieci wodociągowej wykonanej w 95% z rur stalowych nieizolowanych wewnętrznie. Straty wody pitnej w tych sieciach wynosiły w 1993 r.- 33%.
 • 60 km sieci kanalizacji sanitarnej, również w złym stanie technicznym uszkodzonych przez szkody górnicze.
 • Dodatkowo od sołeckich spółek wodociągowych przejęto:
 • 60 km sieci wodociągowej wiejskiej, gdzie straty wody wynosiły do 60%.

Zakład w ciągu ponad 30 letniej swojej działalności wymienił w ramach remontów i modernizacji wiele kilometrów sieci wodociągowej, zmodernizował pompownie wody pitnej obsługujące osiedla Staszica, Barbary, Gwarków, Pionierów i Chrobrego, zabudował w punktach poboru wody z magistrali GPW i rurociągu z Republiki Czeskiej stacje redukcyjne stabilizujące ciśnienie w sieci miejskiej, zmniejszając w ten sposób ilość awarii i strat wody. 

W latach 1996-2003 przeprowadzono proces ujawniania porzuconych sieci wodociągowych. Również, w tym okresie zostały przejęte w eksploatację JZWiK S.A. sieci ze spółdzielni mieszkaniowych i Spółki Węglowej.

W wyniku powyższych działań oraz nowych inwestycji w chwili obecnej zakład eksploatuje 560 km sieci wodociągowych, gdzie straty wraz z zużyciem własnym wynoszą 6,6%, w porównaniu z pozostałą częścią kraju wynik ten plasuje nas na jednym z pierwszych miejsc w kraju jak i wśród firm w Unii Europejskiej.

 

Miasto Jastrzębie -Zdrój w układzie sieci wodociągowych (załącznik Nr 1)

 

Obecnie 100% mieszkańców na terenie gminy Jastrzębie Zdrój jest podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej.

 JZWiK S.A. zaopatruje mieszkańców z dwóch niezależnych źródeł wody pitnej. Podstawowym źródłem zasilania Miasta Jastrzębie-Zdrój jest krystalicznie czysta woda z Beskidu Wysokiego od kontrahenta czeskiego tj. Severomoravske Vodovody a Kanalizacje Ostrawa a.s. Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę pitną miasta Jastrzębia-Zdrój jest kontrahent polski tj. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (zaopatrzenie w stopniu marginalnym). 

Pozyskanie dodatkowego źródła wody pitnej z ujęć wód głębinowych jest nierealne, z uwagi na skutki prowadzonej eksploatacji górniczej.

Drugą podstawową dziedziną działalności gospodarczej JZWiK S.A. jest gospodarka ściekowa. Zakład eksploatuje 574 km kanalizacji sanitarnej, w tym 120 km w Gminie Mszana i 131 km w Gminie Godów, a także 2 zakłady ochrony wód oraz 106 przepompowni  ścieków, w tym 24 w Gminie Mszana i 21 w Gminie Godów.

Na terenie Jastrzębia-Zdroju zlokalizowane są następujące oczyszczalnie ścieków:

 • Zakład Ochrony Wód „Ruptawa”       
 • Zakład Ochrony Wód „Dolna”           

Zmodernizowane oczyszczalnie ścieków posiadają technologie odpowiadające wymogom Unii Europejskiej i są w stanie przyjąć:

 • ZOW „Ruptawa”            - 90% zlewni.
 • ZOW „Dolna”                - 10% zlewni

W roku 2010 zakończyła się realizacja Projektu pn. „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów”. W ramach inwestycji wykonano 244,32 km sieci kanalizacji sanitarnej, stacje zlewne, które w znacznym stopniu ułatwiają dostarczenie nieczystości na oczyszczalnię ścieków przy zminimalizowaniu kosztów oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków „Ruptawa”. Z uwagi na migracje ludności rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nadal kontynuowana na obszarach gdzie wskaźnik koncentracji przekracza poziom 120 Mk/km nowo wybudowanej sieci. 

W ramach projektu realizowanego z Funduszu Spójności w 2009 roku powstało Centrum Edukacji Ekologicznej, które ma za zadanie poprzez zabawę i rozrywkę przybliżyć dzieciom i młodzieży zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na edukację ekologiczną spółka podjęła trud stworzenia nowej oferty w CEE. Dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW w 2016 roku JZWiK S.A. oddał do dyspozycji mieszkańcom ścieżkę edukacyjną pn. „Rzeka wiedzy”, która cieszy się ogromnym powodzeniem.

 

Miasto Jastrzębie Zdrój, gminy Mszana i Godów w układzie sieci kanalizacji sanitarnej (załącznik Nr 2)

 

Zakład posiada również własne laboratorium analityczne, które wykonuje analizy dla potrzeb prowadzenia procesów technologicznych oczyszczalni ścieków i kontroli jakości wody dostarczanej odbiorcom.

Firma osiągnęła najwyższe standardy w zakresie usług wodno–kanalizacyjnych, co potwierdzają licznie zdobyte nagrody takie jak: ,,Polski Sukces”, ,,Ekolider Funduszu Spójności”, „Fair Play”, Platynowa Statuetka ,,Przedsiębiorstwo Fair Play”, tytuł ambasadora Fair Play w Biznesie, Fair Play w Ekologii, „Diamenty Forbesa”; „Gepard Biznesu”; „Efektywna Firma”; „Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji”; „Jakość Roku”; „Gazele Biznesu”; „Solidna Firma – Złoty Certyfikat” i „Solidna Firma”;

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Historia i dzień dzisiejszy Spółki
Podmiot udostępniający informację:Podhalańska 7
Informację opublikował:Witold Tosta
Data publikacji:04.07.2017 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:20.06.2017
Informację aktualizował:Witold Tosta
Data aktualizacji:29.11.2023 07:30