wersja do wydruku Witold Tosta 28.11.2017 14:04

Pytanie i odpowiedź do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”.

Pytanie i odpowiedź do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”. Symbol postępowania: DKA/ES-61-1305/2017.

Zamawiający, w punkcie V SIWZ w ppkt. 4 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, opisując warunki udziału w postępowaniu, pisze, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5. ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dookreślił pkt w zakresie wykluczenia, jakie są wskazane w ustawie PZP w art. 24 ust 1 oraz ust 5 oraz nie przewidział możliwości skorzystania z art. 24 ust. 8 PZP w zakresie środków naprawczych.

Pytanie/Wniosek: Prosimy o odpowiedź i doprecyzowanie czy na podstawie których pkt Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców oraz czy Zamawiający uzupełni SIWZ o zapisy art.24 ust. 8 PZP? Zamawiający odpowiedział, że:

Zamawiający stosuje takie rozwiązanie we wszystkich postępowaniach przetargowych i nie widzi podstaw do zmiany SIWZ w tym zakresie.

Ze względu na odpowiedź Zamawiającego, Wykonawca ponownie prosi o zmianę zapisu oraz uwzględnienie przewidzianych przez PZP środków naprawczych.

  1. Pytanie/Wniosek: Ponownie zatem prosimy o odpowiedź i doprecyzowanie na podstawie których pkt w zakresie wykluczenia, jakie są wskazane w ustawie PZP w art. 24 ust 1 oraz ust 5 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców? Wnosimy także o uzupełnienie SIWZ o zapisy art.24 ust. 8 PZP w zakresie środków naprawczych.

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo uznaje przedstawioną argumentację i zmienia SIWZ w tym zakresie.

"O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem możliwości przewidzianych w art 24. ust. 8 ustawy."

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pytanie i odpowiedź do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”.
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Witold Tosta
Informację wytworzył:Stefan Cygan
Data na dokumencie:28.11.2017
Data publikacji:28.11.2017 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż