wersja do wydruku Leszek Rybak 16.07.2018 13:25

Wykonanie projektu kompleksowego remontu pomieszczeń parteru budynku P4 - ZOW Ruptawa

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu kompleksowego remontu pomieszczeń parteru budynku P4 - ZOW Ruptawa

Termin składania ofert: do 27.07.2018 godz 13 00 – na adres email: oferty@jzwik.com.pl
W załączeniu wzory formularza ofertowego, umowy, specyfikacja

Ofertę na załączonym do niniejszego zapytania formularzu ofertowym można przesłać drogą elektroniczną na adres: oferty@jzwik.com.pl, względnie pocztą na adres: JZWiK S.A. ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub złożyć w Kancelarii Spółki

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudzień 2018

Dodatkowe informacje: Wykonanie projektu (wszystkie wymagane branże), przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę względnie zgłoszenia robót jeśli stosowny organ dopuści taką formę oraz wszelkie formalności i niezbędne dokumenty, mapy, uzgodnienia konieczne w celu rozpoczęcia prac – dla zadania: Wykonanie remontu pomieszczeń parteru budynku P4 - ZOW Ruptawa. Zleceniobiorca występuje jako pełnomocnik zamawiającego.

Zakres do zaprojektowania.
Wykonanie kompletnego projektu (wszystkie wymagane branże), na wykonanie remontu pomieszczeń parteru budynku P4 - ZOW Ruptawa. Przed wykonaniem projektu wykonawca musi uzgodnić z inwestorem szczegóły techniczne dotyczące planowanych do zastosowania rozwiązań w projekcie.

Wymagania:
Należy zaprojektować remont (wszystkie wymagane branże), polegający na zaplanowaniu i dostosowaniu nowego rozkładu odpowiednich pomieszczeń parteru budynku P4 do aktualnych wymogów wynikających z przepisów dla umywalni oraz szatni czystej i brudnej. Należy także sprawdzić i dostosować pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, pralnie i suszarnie do aktualnych wymagań BHP, PPoż oraz zamawiającego.
Należy uwzględnić fakt że w wyniku nadbudowy budynku P5 pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie brygadzistów zostanie przeniesione z budynku P4 do P5.
Należy także przeanalizować i rozwiązać projektowo sposób wyeliminowania występowania dużych śladów wilgoci na ścianie korytarza parteru budynku P4 (objawia się to puchnięciem tynku na wysokości do 1 m od posadzki w kilku miejscach ściany korytarza)

Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja w terenie i omówienie wstępnych szczegółów technicznych i wymagań zamawiającego na miejscu. Zamawiający dysponuje projektem przebudowy tych pomieszczeń z roku 2009r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie projektu kompleksowego remontu pomieszczeń parteru budynku P4 - ZOW Ruptawa
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:16.07.2018
Data publikacji:16.07.2018 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż