wersja do wydruku Leszek Rybak 31.10.2018 14:54

Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w w sołectwie Krostoszowice w gminie Godów etap 1 cz. 1 i cz. 2 (GKR7)

Nazwa przetargu

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice w gminie Godów etap 1 cz. 1 i cz. 2 (GKR7)

Tryb przetargu

Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. u. 2018 poz. 396) z pominięciem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), zwaną dalej „PZP” na podstawie art. 133 tej ustawy i z pominięciem Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na podstawie art. 23 ust. 2 tego regulaminu.

Termin realizacji zadania

I etap cz. 1: od 20.12.2018r. do 12.12.2019

I etap cz. 2: od 20.01.2019r. do 31.05.2020r.

 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

CPV-45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

Termin składania ofert

22.11.2018r. do godz. 11.00

Kryteria wyboru oferty

Cena ofertowa netto: 100%

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w w sołectwie Krostoszowice w gminie Godów etap 1 cz. 1 i cz. 2 (GKR7)
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:31.10.2018
Data publikacji:31.10.2018 14:54