wersja do wydruku Leszek Rybak 09.11.2018 08:15

Odpowiedzi na pytania do przetargu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”

Zamawiający informuje o otrzymaniu pytań do ww. przetargu i przedstawia je wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o potwierdzenie, że Assistance dotyczy jedynie pojazdów osobowych lub ciężarowych do 3,5t, młodszych niż 15 lat.”

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie modyfikuje arkusz kalkulacyjny formularza oferty wykreślając ubezpieczenie Assistance dla pojazdu Mercedes Benz Sprinter 313CDI o numerze rejestracyjnym SJZ 6HY7.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, dodając zarazem podpunkt 7.f. w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, traktującym o wykazie dokumentów, które należy dołączyć do wypełnionego formularza ofertowego, o następującej treści: „Ogólne oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia”.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na pytania do przetargu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Janusz Ogiegło
Data na dokumencie:08.11.2018
Data publikacji:09.11.2018 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż