wersja do wydruku Leszek Rybak 09.11.2018 10:57

Odpowiedzi na pytania do przetargu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia” w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający informuje o otrzymaniu pytań do ww. przetargu i przedstawia je wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje podjazdy grupy interwencyjnej?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Pytanie:

Czy Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza udział Podwykonawców?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z § 6 wzoru umowy.

Pytanie:

Czy do oferty Zamawiający wymaga dołączenia zaświadczeń o niekaralności pracowników  przewidzianych do realizacji usługi?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z pkt. I.9 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie:

Czy systemy alarmowe zainstalowane u Zamawiającego mają być podłączone do Centrum Monitorowania Wykonawcy? W jakiej ilości?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Czy pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia mają być zatrudnieni na umowę o pracę?

Odpowiedź:

Nie (zgodnie z pkt. I.8 opisu przedmiotu zamówienia).

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na dzień 21.11.2018r. godz. 11.00. Informacje dotyczące oznaczenia i otwarcia ofert zmieniają się analogicznie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na pytania do przetargu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia” w trybie przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Janusz Ogiegło
Data na dokumencie:09.11.2018
Data publikacji:09.11.2018 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż