Nazwa przetargu

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzeziny w Jastrzębiu-Zdroju (JWR26)

Tryb przetargu

Przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o Wewnętrzny Regulamin Przetargowy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S. A.

Termin realizacji zadania

02.12.2019r.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

CPV-45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

Termin składania ofert

01.08.2019 r. godz. 11.00

Kryteria wyboru oferty

Cena ofertowa netto: 100%

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzeziny w Jastrzębiu-Zdroju (JWR26)”
Podmiot udostępniający informację:ul. Podhalańska 7; 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Informację opublikował:Leszek Rybak
Data publikacji:17.07.2019 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Stefan Cygan
Data na dokumencie:16.07.2019
Informację aktualizował:Leszek Rybak
Data aktualizacji:17.07.2019 10:32