Pytanie 1

Prosimy o informację nt. występowania szkód górniczych i ewentualnej strefy badań archeologicznych na terenie gdzie planowany jest zbiornik biogazu.

Odpowiedź

W specyfikacji technicznej zawarty jest zapis: "Należy także zyskać informację o wpływach eksploatacji górniczej i ewentualnie uwzględnić zabezpieczenie obiektu na te wpływy w razie wystąpienia takiej konieczności" - z zapisu wynika że wykonawca musi samodzielnie zwrócić się do odpowiedniego urzędu na etapie projektowania. Istniejąca dokumentacja obiektów dostępna na terenie ZOW Ruptawa może zostać potraktowana jedynie jako posiłkowa i jest do wglądu na miejscu. Zamawiający nie posiada informacji jakoby oczyszczalnia miała być zlokalizowana w strefie badań archeologicznych.

Pytania 2, 3 i 5

Prosimy o udostępnienie informacji nt. dostępnych badań gruntu i odwiertów (np. z budowy pod istniejący zbiornik biogazu czy innych).

Prosimy o udostępnienie informacji nt. inwentaryzacji istniejącej infrastruktury podziemnej, która jest planowana do przełożenia.

Prosimy o udostępnienie rysunku budynku, w którym planowana jest lokalizacja filtra do usuwania siloksanów (rzut z góry, podłączenia, przekroje).

Odpowiedź

Istniejąca szczegółowa dokumentacja dostępna jest wyłącznie w wersji papierowej. Z uwagi na jej obszerność jest ona dostępna do wglądu na terenie ZOW Ruptawa.

Pytanie 4

Prosimy o przekazanie wytycznych nt. poziomu siloksanów, dla którego jest planowany filtr na węglu aktywnym oraz minimalna częstotliwość wymiany węgla aktywnego (przekazana analiza pochodzi z 2015 roku i obecnie poziom tych zanieczyszczeń może być wyższy)

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada nowszej analizy siloksanów, nie mamy tez wiedzy co do wymaganej częstotliwości wymiany węgla aktywnego.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie punktu zasilania, z którego będą zasilane szafa sterownicza oraz infrastruktura zbiornika gazu.

Odpowiedź:

Punkt zasilania zależy od projektanta wykonawcy i zależny będzie od wymaganej mocy projektowanej instalacji. W momencie ustalenia przez wykonawcę jaka moc będzie potrzebna dla nowej instalacji zamawiający może wskazać który punkt przyłączeniowy będzie miał odpowiednie parametry.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pytania wraz odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Zabudowa i montaż zbiornika 1000m3 w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”-projektuj i buduj”
Podmiot udostępniający informację:ul. Podhalańska 7; 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Informację opublikował:Leszek Rybak
Data publikacji:01.08.2019 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:31.07.2019
Informację aktualizował:Leszek Rybak
Data aktualizacji:01.08.2019 09:30