Pytanie nr 1

W pkt. 4 §4 "Zamawiający nie przewiduje rozliczenia umowy fakturami częściowymi". Ze względu na długi okres procesu projektowania prosimy o zmianę powyższego zapisu i dopuszczenia fakturowania częściowego w zależności od etapów przekazywania dokumentacji wyszczególnionej w §2pkt.2.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 4 pkt. 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 2

Czy projektant ponosi odpowiedzialność za zastosowaną technologię w opracowanej dokumentacji projektowej, jeśli instalacja będzie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami ujętymi  opisie przedmiotu zamówienia, a pomimo tego otrzymany produkt nie będzie spełniał założonych wymagań ?

Odpowiedź

Sama technologia produkcji granulatów nawozowych została już opracowana i jej autorem jest GIG. Główny Instytut Górnictwa posiada prawo do stosowania projektu wynalazczego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP) dnia 8.02.2017 r. za numerem P.420420 pt. „Nawóz organiczny i sposób jego otrzymywania”. Projektant będzie odpowiadał za zaprojektowany przez siebie układ całościowo zgodnie z wymyśloną technologią przez GIG  i wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający wcześniej dokonał już prób technicznych z użyciem półproduktów do produkcji nawozu wraz z turbo mieszalnikiem. Próby udały się w skali technicznej na posiadanej linii wyprodukowano materiał, który podlegał badaniom oraz procesowi certyfikacji. Na dziś Zamawiający posiada decyzje wydane przez Ministerstwo o zgodzie na wprowadzenie produktów do obrotu. Jedynym elementem układu którego na dziś Zamawiający nie wybrał jest metoda suszenia. Po to w koncepcji projektant ma wskazać kilka zastosowanych rozwiązań suszenia i wspólnie wybierzemy tą która zdaniem Zamawiającego będzie odpowiednia i w przyszłości będzie generować akceptowalne koszty eksploatacyjne.

Pytanie  nr 3

Czy wytworzony produkt linii technologicznej produkcji granulatów nawozowych będzie podlegał certyfikacji?

Odpowiedź

Zamawiający posiada już decyzje z Ministerstwa o dopuszczenie do obrotu produktów z instalacji. W załączeniu stosowne decyzje.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pytania wraz z odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej kompletnej linii technologicznej do produkcji granulatów nawozowych z ustabilizowanych osadów ściekowych”
Podmiot udostępniający informację:Podhalańska 7
Informację opublikował:Witold Tosta
Data publikacji:15.10.2019 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:15.10.2019
Informację aktualizował:Witold Tosta
Data aktualizacji:15.10.2019 14:07