Nazwa przetargu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Traugutta i Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR14)

Tryb przetargu

Przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu
o Wewnętrzny Regulamin Przetargowy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S. A.

Termin realizacji zadania

30.09.2021r.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

CPV-45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

Termin składania ofert

04.11.2019 r. godz. 11.00

Kryteria wyboru oferty

Cena ofertowa netto: 100%

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Traugutta i Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR14)
Podmiot udostępniający informację:ul. Podhalańska 7; 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Informację opublikował:Leszek Rybak
Data publikacji:16.10.2019 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:16.10.2019
Informację aktualizował:Leszek Rybak
Data aktualizacji:16.10.2019 14:20