1. Stan prawny wynikający z przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Oczyszczalnie ścieków, zgodnie z przepisami prawa wodnego, posiadają pozwolenia wodno-prawne na zrzut ścieków oczyszczonych do cieków powierzchniowych.

Obowiązujące decyzje na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z obiektów eksploatowanych przez JZWiK S.A. :

Oczyszczalnia ścieków „Ruptawa”

 Decyzja nr 1980/OS/2011 z dnia 04.07.2011 r. Marszałka Województwa Śląskiego

na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Ruptawa” do potoku Ruptawka w km 3 + 100 oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23.02.2007 r. o znaku: ŚR-I-6811/154/06 z chwilą udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na nowych warunkach w ramach obecnie złożonego wniosku.

 Pozwolenie udzielono na czas oznaczony do dnia 4 lipca 2021r.

Oczyszczalnia ścieków „Dolna”

Decyzja OŚ-I.6341.33.2016 z dnia 31.01.2017r.  Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Dolna” w Jastrzębiu-Zdroju do cieku Jastrzębianka istniejącym wlotem w km 1 + 260 udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19.11.2012r. (Nr OŚ-I.6341.51.2012) oraz  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Dolna” w Jastrzębiu-Zdroju do cieku Jastrzębianka istniejącym wlotem w km 1 + 260

Pozwolenie udzielono na czas oznaczony do dnia 31.01.2027 roku.

Obowiązujące decyzje w zakresie gospodarki odpadami :

Decyzja w zakresie gospodarki odpadami

Znak decyzji

Data wydania

Data ważności

Wydana przez

Wytwarzanie odpadów

Decyzja nr 2030/OS/2014

14.10.2014

09.10.2024

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

Przetwarzanie odpadów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS-III:6233.003.2014

z późn. zm.

OŚ-II.6233.007.2019

z późn. zm.

1849/OS/2020

 

 

 

26.05.2014

zmiana

20.12.2019

zmiana 15.07.2020

 

15.05.2024

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Marszałek Województwa Śląskiego

 

OŚ-III.6233.006.2014

 

z późn. zm.

OŚ-III.6233.025.2014

 

z późn. zm.

OŚ-II.6233.006.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2014

 

zmiana 16.02.2015

 

zmiana 04.12.2019

 

 

 

 

30.09.2024

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

OS-II.6233.002.2018

z późn. zm.

OŚ-II.6233.005.2019

 

19.04.2018

zmiana

25.02.2020

 

15.04.2028

 

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

  1. Ocena realizacji obowiązków wynikających z wymagań ochrony środowiska

 JZWiK S.A. eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych na terenie miasta: o. Ruptawa, o. Dolna.

Oczyszczalnie ścieków są oczyszczalniami mechaniczno-biologicznymi z technologią podwyższonego usuwania biogenów. Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Spójności zlikwidowano nierentowne              i przestarzałe technologicznie oczyszczalnie ścieków na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój, Gminy Godów i Mszana.

Działania spółki związane z uszczelnieniem sieci kanalizacji sanitarnej spowodowały ograniczenie ilości wód przypadkowych, a ścieki ujęte w system kanalizacji sanitarnej nie przedostają się wtórnie do środowiska naturalnego. Stały przegląd kanalizacji i rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej spowodował, ciągły dopływ świeżych, stężonych ścieków, co pozytywnie wpływa na efektywność prowadzonych procesów technologicznych na powyższych oczyszczalniach ścieków, a tym samym na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stan prawny wynikający z przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ocena realizacji obowiązków wynikających z wymagań ochrony środowiska
Podmiot udostępniający informację:ul. Podhalańska 7; 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Informację opublikował:Leszek Rybak
Data publikacji:22.10.2019 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:04.06.2020
Informację aktualizował:Leszek Rybak
Data aktualizacji:07.08.2020 10:02