Pytania wraz z  odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Traugutta i Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR14)” w trybie przetargu nieograniczonego. Symbol postępowania: TDT/62-1886/1/2019

 

Zamawiający informuje o otrzymanych pytaniach i przekazuje je wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zakres tego zamówienia był już raz ogłaszany wcześniej. W trakcie tego postępowania zostały udzielone wyjaśnienia. Proszę o potwierdzenie, że pytania i odpowiedzi na nie są integralną częścią tego postępowania. Jest to uproszczenie w stosunku do tego gdybyśmy ponownie zadawali wszystkie pytania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zadane pytania do poprzedniego postępowania przetargowego nr TDT/62-1886/2019 dot. wykonania przedmiotowego zadania są integralną częścią aktualnego postępowania.

Pytanie 2

Ze względów technicznych, czy jest możliwe zabudowa zapuszczanych studni DN 2000 mm.

Odpowiedź

Tak ale tylko jako komory przewiertowe.

Pytanie 3

Czy zapuszczane studnie DN 2000 mm, mogą pozostać jako docelowe?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 4

Czy możliwe jest zastosowanie rur z innego materiału niż kamionka, np.: GRP, Polimerobetonowych.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 5

Czy jest możliwe wykonanie wykopem otwartym  części kanalizacji przewidzianej do realizacji w technologii bezwykopowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii prowadzonych robót.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pytania wraz z odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Traugutta i Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR14)” w trybie przetargu nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:Podhalańska 7
Informację opublikował:Witold Tosta
Data publikacji:31.10.2019 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:30.10.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak