wersja do wydruku Leszek Rybak 05.11.2019 12:07

Odpowiedzi na pytania do przetargu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia”

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia  Pkt I ppkt 4  widnieje zapis iż pracownik zastępujący powinien posiadać kwalifikacje. Czy w takim razie pracownik ochrony winien być pracownikiem kwalifikowanym? W SIWZ nie ma jasno sprecyzowane iż jest wymóg pracownika kwalifikowanego.

Odpowiedź:

Osoby wyznaczone do ochrony obiektów Zamawiającego winny być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunku (wykaz osób i zaświadczenia).

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na dzień 13.11.2019r. godz. 11.00. Informacje dotyczące oznaczenia i otwarcia ofert zmieniają się analogicznie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na pytania do przetargu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia”
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Stefan Cygan
Data na dokumencie:05.11.2019
Data publikacji:05.11.2019 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż