wersja do wydruku Leszek Rybak 09.12.2019 13:00

Odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE100 i PE100RC”

Zamawiający informuje o otrzymanych pytaniach do ww. przetargu i przedstawia je wraz z odpowiedziami

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie akceptował w pozycji 4 i 6 – rury DN32 i DN40 SDR11 PE100RC odcinki proste, jako rury z materiału PE100 zamiast PE100RC?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji Arkusza kalkulacyjnego oferty.

Pytanie:

Co oznacza zapis w pozycji 9 – „oznaczenia zasuw, hydrantów”?

Odpowiedź:

Zapis ten jest wewnętrznym oznaczeniem Zamawiającego.

Pytanie:

Zgodnie z zapisami w SIWZ, razem z ofertą złożyć należy m.in. parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3. Niestety na stronie www tego załącznika nie ma.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje niniejszym uzupełnienia dokumentacji przetargowej o brakujący załącznik.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 16.12.2019r. godz. 12.00. Zapisy dotyczące oznaczenia i składania ofert zmieniają się analogicznie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE100 i PE100RC”
Podmiot udostępniający informację:Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Stefan Cygan
Data na dokumencie:09.12.2019
Data publikacji:09.12.2019 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż