Objaśnienia skrótów

Dz. U.    Dziennik Ustaw

KSH.     Kodeks Spółek Handlowych

S.A.    Spółka Akcyjna

JZWiK S.A. –   Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka Akcyjna

o.    Oczyszczalnia Ścieków

NFOŚIGW   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sieć wod.- kan. –  Sieć wodno kanalizacyjna

RN     Rada Nadzorcza

FS  -  Fundusz Spójności

SIWZ     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

FIDIC  -  Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils
              
to  Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów

UE  -  Unia Europejska

JRP  -  Jednostka Realizująca Projekt

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Objaśnienia skrótów
Podmiot udostępniający informację:Podhalańska 7
Informację opublikował:Aleksandra Kolorz
Data publikacji:02.02.2007 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Kolorz
Data aktualizacji:02.02.2007 09:15