Pytania wraz odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Zabudowa i montaż zbiornika 1000m3 w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”-projektuj i buduj”

­

Pytanie nr 1:

Czy firmy, które będą dostawcami dla Generalnego Wykonawcy urządzeń typu zbiornik biogazu, maszty odgromowe itd. należy traktować jako podwykonawców i zgłaszać Zamawiającemu? Czy też należy traktować jako dostawców urządzeń a co za tym idzie nie należy ich zgłaszać Zamawiającemu. Prosimy o przedstawienie Państwa stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zapisy kodeksu cywilnego traktujące o podwykonawstwie odnoszą się wyłącznie do robót budowlanych, zawarcie przez wykonawcę umowy o dostawy urządzeń nie rodzi zatem skutków solidarnej odpowiedzialności wynikających z treści art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie widzi potrzeby zgłaszania takich podwykonawców.

 Pytanie nr 2:

Z uwagi na okres wakacyjny, a co za tym idzie realne trudności w pozyskaniu ofert na niektóre elementy inwestycji, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 9 sierpnia 2019 roku.

Odpowiedź:

Termin składania ofert został już przesunięty na 6 sierpnia 2019 roku.

Pytanie nr 3:

Uważamy, że w związku iż jest to projekt „zaprojektuj i zbuduj” nie jest konieczne wykonanie przedmiaru i kosztorysu czy zamawiający może to pominąć

Odpowiedź:

przedmiar i kosztorys będą konieczne w celu późniejszej weryfikacji postępu i wartości danych prac.

Pytanie nr 4:

Czy w związku z tym, że jest mały zakres prac wykonanie projektu wykonawczo-budowlanego wystarczy?

Odpowiedź:

Nie, projekt należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy dopuszczalne jest mocowanie do membrany hydraulicznego zaworu bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa powinien zostać zamocowany do rurociągów gazowych bez ingerencji w membranę - nie ma w tym przypadku konieczności mocowania do membran a zapisy w SIWZ miały na celu ograniczenie ingerencji w membrany do niezbędnego minimum.

Pytanie nr 6:

Proszę o wskazanie parametrów istniejących dmuchaw i odwadniaczy.

Odpowiedź:

Parametry dmuchawy powietrza według DTR: Meidinger DFV 1503, wydajność 300m3/h, ciśnienie statyczne 20mbar, 0,55kW.

Parametry dmuchawy biogazu - według załączonej fotki tabliczki znamionowej. Odwadniacze - brak dostępnych informacji - prawdopodobnie jest to wykonanie warsztatowe. Z tego względu zamawiający w SIWZ zawarł konieczność ich wymiany

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pytania wraz odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Zabudowa i montaż zbiornika 1000m3 w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”-projektuj i buduj”
Podmiot udostępniający informację:ul. Podhalańska 7; 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Informację opublikował:Leszek Rybak
Informację wytworzył:Tadeusz Pilarski
Data na dokumencie:23.07.2019
Data publikacji:23.07.2019 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.07.2019 11:31 Utworzenie dokumentu. (Leszek Rybak)