Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2007 14:07 Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
13.11.2007 08:23 Dostawa bonów towarowych dla pracowników Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
12.11.2007 09:23 Unieważnienie postępowania na zamówienie " Dostawa bonów towarowych dla pracowników Jastrzębskiego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji S.A."
02.11.2007 12:26 Dostawa bonów towarowych dla pracowników Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
23.10.2007 11:02 Odpowiedź na zapytania dot.przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliwa
16.10.2007 09:38 Sukcesywna dostawa paliw
02.10.2007 11:25 Sukcesywne wykonywanie przewiertów sterowanych o średnicach od Ø 63 do Ø 400 na potrzeby wodociągowe i kanalizacyjne Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
07.09.2007 11:08 Wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego
07.08.2007 08:11 Budowa wodociągu wody pitnej PE Ø315 od ul. 1 Maja do ul. Górniczej i wodociągu PE Ø225 do ul Lipowej oraz rurociagu osadu czynnego PE Ø160 z oczyszczalni " Dolna " do ul. 1 Maja w Jastrzebiu Z
12.06.2007 06:52 Sukcesywne wykonywanie przewiertów sterowanych o średnicach od Ø63 do Ø400 na potrzeby wodociągowe i kanalizacyjne Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
22.03.2007 13:59 Uwagi do przedmiarów dot." Przebudowy budynku "A" zaplecza socjalno- bytowego Jastrębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A."
21.03.2007 14:01 Zmiana Terminu Otwarcia Oferty dot. " Przebudowa budynku "A" zaplecza socjalno - bytowego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A."
28.02.2007 13:54 "Przebudowa budynku "A" zaplecza socjalno - bytowego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.