Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2008 14:40 TTE-62-60/2008 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bratków w Jastrzębiu Zdroju
30.10.2008 08:51 TT-61-55/2008 Dostawa ładowarki kołowej
21.10.2008 11:04 TTE/62-28/2008 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta w Jastrzębiu Zdroju
19.09.2008 09:24 TGT-61-50/2008 Uwagi do przetargu " Wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego"
16.09.2008 10:09 TGT-61-50/2008 Wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego
26.06.2008 14:34 TWW-62-40/2008 Sukcesywne wykonywanie przewiertów sterowanych o średnicach od Ø 63 do Ø 400 na potrzeby wodociągowe i kanalizacyjne Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
02.06.2008 07:44 DKA/61-30/2008 Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
21.05.2008 14:39 TWW-61-27/2008 Uwagi do Specyfikacji - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę armatury wodociągowej
15.05.2008 13:20 TWW-61-27/2008 Uwagi do specyfikacji - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę armatury wodociągowej
14.05.2008 08:49 TWW-61-27/2008 Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej
03.03.2008 10:36 TTD-61-9/2008 Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu na "Dostawę samochodu asenizacyjnego"
28.02.2008 11:36 TTD-61-9/2008 Dostawa samochodu asenizacyjnego
21.02.2008 14:42 DKA-65-8/2008 Sukcesywna dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.