Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2009 09:06 JRP-62-65/2009 Uwagi do Specyfikacji - Przetarg nieograniczony na renowację sieci kanalizacyjnej w Jastrzębiu Zdroju
14.12.2009 12:58 TGT-61-70/2009 Uwagi do specyfikacji - Wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego
11.12.2009 11:18 JRP-62-65/2009 Uwagi do Specyfikacji - Przetarg nieograniczony na renowację sieci kanalizacyjnej w Jastrzębiu Zdroju.
04.12.2009 09:18 JRP-62-65/2009 Uwagi do Specyfikacji - Przetarg nieograniczony na renowację sieci kanalizacyjnej w Jastrzębiu Zdroju
03.12.2009 11:11 TGT-61-70/2009 Wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego
27.11.2009 09:56 TTE -61-69/2009 Świadczenie obsługi geodezyjnej
19.11.2009 11:21 JRP-62-65/2009 Renowacja sieci kanalizacyjnej w Jastrzębiu Zdroju
28.10.2009 13:47 TT-61-62/2009 Sukcesywna dostawa paliwa
26.10.2009 13:10 TT-61-62/2009 Sukcesywna dostawa paliwa
19.10.2009 10:19 TT-61-62/2009 Sukcesywana dostawa paliwa
25.09.2009 12:08 TT-61-56/2009 Uwagi do specyfikacji - Przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki kołowej
18.09.2009 13:09 TT-61-56/2009 Dostawa koparko-ładowarki kołowej
06.08.2009 13:53 TOO-61-46/2009 Zmiana Specyfikacji - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę polielektrolitów dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów.
22.07.2009 08:50 TOO-61-46/2009 Sukcesywna dostawa polielektrolitów dla potrzeb zagęszczania i odwadniania osadów
10.07.2009 12:40 TWW-62-44/2009 Sukcesywne wykonywanie przewiertów sterowanych o średnicach od Ø63 do Ø400 na potrzeby wodociągowe i kanalizacyjne Jastrzębskiego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji S.A.

1 2 3 następna