Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2010 12:21 TGT-61-79/2010 Wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego.
23.11.2010 08:53 TTE-61-83/2010 Świadczenie obsługi geodezyjnej
04.11.2010 07:37 TTE-62-78/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200/160 w rejonie ul. 1 Maja, Szkolnej, Słonecznej w sołectwie Godów oraz PVC Ø160 w rejonie ul. 1 Maja w sołectwie Gołkowice gminy Godów
27.10.2010 10:17 TT-61-77/2010 Świadczenie usług transportowych
20.10.2010 13:00 TTE-62-75/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200/160 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w sołectwie Łaziska gminy Godów
15.10.2010 10:20 TWK-61-68/2010 Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych
15.10.2010 09:51 TTE-62-64/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 315/200/160 w rejonie ul. Żeromskiego w Jastrzębiu Zdroju
30.09.2010 12:20 TTE-62-56/2010 Budowa wodociągu wody pitnej od ul. Turystycznej do ul. Rybnickiej oraz wody technologicznej od ul. Turystycznej do SEJ S.A. w Jastrzębiu Zdroju
23.09.2010 13:12 TTE-62-61/2010 Uwagi nr 3 do Specyfikacji - Przetarg nieograniczony : Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 oraz PVC Ø160 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Szotkowickiej oraz przy ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
22.09.2010 10:01 TTE-62-61/2010 Uwagi nr 2 do Specyfikacji - Przetarg nieograniczony : Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 oraz PVC Ø160 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Szotkowickiej oraz przy ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
21.09.2010 11:50 TT-61-65/2010 Dostawa samochodu ciężarowego ( podwozie do zabudowy ) marki Mercedes Actros
20.09.2010 13:09 TTE-62-56/2010 Budowa wodociągu wody pitnej od ul. Turystycznej do ul. Rybnickiej oraz wody technologicznej od ul. Turystycznej do SEJ S.A. w Jastrzębiu Zdroju
17.09.2010 13:30 TTE - 62 -61/2010 Uwagi nr 1 do Specyfikacji - Przetarg nieograniczony : Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 oraz PVC Ø160 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Szotkowickiej oraz przy ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
13.09.2010 13:28 TTE-62-61/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 oraz PVC Ø160 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Szotkowickiej oraz przy ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
01.09.2010 12:24 DZP-66-59/2010 Sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej przy ul. Kurpiowskiej

1 2 3 4 następna