Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2016 13:52 TWT/62-921/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rekreacyjnej i Spółdzielczej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR19)
23.12.2016 13:47 TWT-61-895/2016 Bezwykopowa renowacja kanalizacji metodą rękawa termoutwardzalnego
23.12.2016 13:36 TE-61-887/2016 Dostawa energii elektrycznej
02.12.2016 15:25 TT-61-930/2016 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”
24.11.2016 13:48 TT-61-873/2016 Dostawa i montaż systemu opomiarowania samochodów asenizacyjnych
24.11.2016 13:24 DKA-61-928/2016 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia”
16.11.2016 14:14 TT-61-886/2016 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon”
10.11.2016 15:23 TOŚ-61-832/2016 dostawa, montaż i uruchomienie maceratorów
10.11.2016 15:17 dostawa napędów do zastawek odcinających ścieki
10.11.2016 15:14 TWT-62-876/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sielskiej, ul. Stodoły, ul. Rybnickiej, ul. Dubielec, ul. Pochwacie w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)
08.11.2016 09:13 TWT-62-874/2016 budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja i ul. Granicznej w Godowie (GKR9)
04.11.2016 09:01 TOŚ-61-861/2016 Dostawa, montaż i uruchomienie wirówki do odwadniania osadów przefermentowanych na oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
26.10.2016 10:04 TWT-62-872/2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Marusarzówny w Jastrzębiu-Zdroju (JKR34)”
24.10.2016 12:24 TWT/62-851/2016 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Połomskiej i Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JWR9)
19.10.2016 11:38 TWK-61-860/2016 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Dostawa samochodu specjalistycznego do inspekcji TV kanalizacji z zabudowanym systemem inspekcyjnym”

1 2 3 4 następna