Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2016 09:04 TWT-61-999/2016 Ogłoszenie o zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Celnej w Gołkowicach (GKR11)"
20.12.2016 09:54 ES-61-982/2016 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Obsługa poczty masowej”
16.12.2016 15:43 TWT-952/2016 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego „Zmiana sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na pomieszczenia biurowe, garażu na warsztat samochodowy oraz rozbiórka betonowego kanału najazdowego"
16.12.2016 08:14 TGT/TGO-61-980/2016 Modyfikacja SIWZ do przetargu nieograniczonego „Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów technologicznych”
15.12.2016 16:02 DKA-61-958/2016 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych”
14.12.2016 12:57 DKA-61-958/2016 Zmiana terminu składania ofert "Świadczenie usług pocztowych"
14.12.2016 12:11 TWT-61-968/2016 Informacja dot. przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dwuetapowego projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z dwoma przepompowniami ścieków w rejonie ulic Cieszyńskiej, Konduktorskiej, Długosza, Glinianej, Traugutta, Skargi w Jastrzębiu-Zdroju (JKR5 oraz JKR15)”
14.12.2016 12:10 TWT-62-952/2016 Zmiana terminu składania ofert „Zmiana sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na pomieszczenia biurowe, garażu na warsztat samochodowy oraz rozbiórka betonowego kanału najazdowego”
12.12.2016 14:21 ES-61-961/2016 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz modułów radiowych”
09.12.2016 12:42 ES-61-982/2016 Ogłoszenie o Zamówieniu „Obsługa poczty masowej”
09.12.2016 12:31 TGT/TGO-61-980/2016 Ogłoszenie o Zamówieniu „Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów technologicznych”
08.12.2016 13:43 TWT-62-952/2016 Zmiana terminu składania ofert „Zmiana sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na pomieszczenia biurowe, garażu na warsztat samochodowy oraz rozbiórka betonowego kanału najazdowego”
07.12.2016 15:09 DKA-61-958/2016 Ogłoszenie o zamówieniu „Świadczenie usług pocztowych”
05.12.2016 11:39 TWT-61-968/2016 Ogłoszenie o zamówieniu „Wykonanie dwuetapowego projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z dwoma przepompowniami ścieków w rejonie ulic Cieszyńskiej, Konduktorskiej, Długosza, Glinianej, Traugutta, Skargi w Jastrzębiu-Zdroju
02.12.2016 15:32 TT-61-930/1/2016 Ogłoszenie o Zamówieniu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”

1 2 3 4 5 6 następna