Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2017 08:11 TWT-62-1157/2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Wykonanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowickiej oraz ul. 1 Maja w Gołkowicach (GKR12)”
21.07.2017 07:59 TWT-62-1141/2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju – projektuj i buduj”
10.07.2017 11:59 TE/61-1128/2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa wirników i dyfuzorów do pomp Flygt dla przepompowni ścieków”.
07.07.2017 14:06 TWT-62-1133/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szkolnej w Połomi (MKR2)
30.06.2017 10:28 TWW-61-1127/2017 Wykonywanie przewiertów sterowanych
30.06.2017 10:25 TWT-61-1131/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żabkowskiej w Gołkowicach (GKR4)
28.06.2017 08:22 TWT-62-1112/2/2017 Wymiana blachodachówki na budynku administracyjno-dydaktycznym P1 oraz na hali krat P6/P7 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju
28.06.2017 08:18 EKF/61-1121/2/2017 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych
28.06.2017 08:11 TOŚ-62-1122/2017 Nadbudowa i rozbudowa budynku warsztatowego P5 na oczyszczalni ścieków Ruptawa w Jastrzębiu- Zdroju
28.06.2017 08:05 TWT-62-1134/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR17)
23.06.2017 11:41 TOPŚ/61-1117/2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa pompy zatapialnej FLYGT NP.32.02.185 HT/454 37kW z wyposażeniem”.
23.06.2017 11:32 TWK-61-1108/2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa systemu do inspekcji TV kanalizacji zabudowanego na samochodzie ciężarowym typu furgon”.
14.06.2017 08:27 TWK-61-1097/2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla wykonania metodą bezwykopową remontu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Śląskiej do ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” w trybie przetargu nieograniczonego.
13.06.2017 12:41 TOŚ-62-1126/2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: "Nadbudowa i rozbudowa budynku socjalnego dla oczyszczalni ścieków Dolna w Jastrzębiu-Zdroju."
05.06.2017 13:32 TWK/61-1129/2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa studni PP Ø1000mm, Ø600mm, Ø425mm, kształtek PVC Ø200 mm, Ø160 mm”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna