Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2017 09:48 TWK-61-1064/2017 Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu-Zdroju metodą rękawa termoutwardzalnego
31.05.2017 09:32 TWW-61-1039/2017 Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE 100 i PE 100 RC
30.05.2017 09:25 TWT-62-1096/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Zamłynie w Jastrzębiu-Zdroju” (JKR16,JWR21)
26.05.2017 08:07 TWK-61-1063/2017 Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych
25.05.2017 10:19 EKF-61-1121/2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych”
22.05.2017 10:42 DKA-62-1052/2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego w budynku pompowni wody na składnicę akt.”
22.05.2017 10:32 TOŚ-62-1112/2017 Unieważnienie przetargu Wymiana blachodachówki na budynku administracyjno-dydaktycznym P1 oraz na hali krat P6/P7 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju.
18.05.2017 08:55 TOŚ/61-1067/2017 Dostawa wapna palonego mielonego niegaszonego WR do oczyszczalni ścieków „Ruptawa”.
17.05.2017 11:09 TWT-62-1084/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skotniej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR20)
16.05.2017 09:58 TOŚ/61-1052/1/2017 Dostawa pyłu lotnego do oczyszczalni ścieków „Ruptawa"
11.05.2017 10:30 TWW-61-1093/2017 Sukcesywna dostawa rur kanalizacyjnych PVC
11.05.2017 10:27 TWT-62-1050/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszowej w Jastrzębiu-Zdroju
09.05.2017 08:20 TT-61-1060/2017 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów
21.04.2017 08:33 TT-61-1068/2017 Montaż zabudowy asenizacyjnej na podwoziu samochodu ciężarowego
10.04.2017 15:08 TWT-61-1005/2017 Sukcesywna dostawa olejów silnikowych i przekładniowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna