Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2017 15:03 TWT-61-1039/2017 Świadczenie obsługi geodezyjnej
06.04.2017 14:34 TWT-62-1018/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju
29.03.2017 14:48 TOŚ-61-1052/2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Dostawa pyłu lotnego do oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
16.03.2017 14:03 TWT-61-1016/2017 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej (JKR22) oraz projektu przebudowy odcinka sieci wodociągowej PE Ø 50 (JWR11) w rejonie ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju
14.03.2017 11:38 TOŚ-61-981/2017 Remont dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków Ruptawa –etap 1
09.03.2017 08:13 Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim
01.03.2017 09:14 TT-61-1010/2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „montaż zabudowy asenizacyjnej na podwoziu samochodu ciężarowego”
21.02.2017 10:00 TGT-61-963/2017 Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratorium” nr sprawy TGT-61-963/2017
10.02.2017 13:37 TWT-62-952/2016 Modyfikacja SIWZ w przetargu „Zmiana sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na pomieszczenia biurowe, garażu na warsztat samochodowy oraz rozbiórka betonowego kanału najazdowego”
10.02.2017 13:35 TWT-61-968/2016 Wykonanie dwuetapowego projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z dwoma przepompowniami ścieków w rejonie ulic Cieszyńskiej, Konduktorskiej, Długosza, Glinianej, Traugutta, Skargi w Jastrzębiu-Zdroju (JKR5 oraz JKR15)
08.02.2017 10:55 TWT-61-964/2017 „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kochanowskiego w Jastrzębiu-Zdroju JKR57”
02.02.2017 08:36 DKA-61-928/1/2016 Świadczenie usług z zakresu ochrony mienia
27.01.2017 15:26 TWT-61-937/2016 wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju
26.01.2017 08:31 TGT/TGO-61-980/2016 Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów technologicznych
26.01.2017 08:15 DKA-61-958/2016 Świadczenie usług pocztowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna