Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2018 09:23 TOŚ-61-1347/2017 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Sukcesywna dostawa polielektrolitów”
04.01.2018 09:47 ES-61-1358/2017 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa wodomierzy”
28.12.2017 10:48 TWT-62-1344/2017 Odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Jastrzębiu-Zdroju”.
22.12.2017 12:10 ES-61-1358/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa wodomierzy”
19.12.2017 13:45 TWT-61-1170/2017 Odpowiedzi na pytania do przetargu ograniczonego na wykonanie zadania: „Opracowanie koncepcji JKR25 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębina i ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju”
19.12.2017 10:09 TWT-61-1170/2017 Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do przetargu ograniczonego na wykonanie zadania: „Opracowanie koncepcji JKR25 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębina i ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju”
18.12.2017 11:24 TOŚ-61-1347/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa polielektrolitów” w trybie przetargu nieograniczonego
15.12.2017 13:00 TT-61-1327/2017 Odpowiedź na pytanie nr 2 do przetargu na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa opon”.
13.12.2017 14:09 TWT/62-1344/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Jastrzębiu-Zdroju”
13.12.2017 13:38 TT-61-1327/2017 Odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa opon”
11.12.2017 10:39 TWT-61-1170/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Opracowanie koncepcji JKR25 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębina i ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju” w trybie przetargu ograniczonego
05.12.2017 13:50 TT-61-1327/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa opon”
28.11.2017 14:04 DKA/ES-61-1305/2017 Pytanie i odpowiedź do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”.
27.11.2017 11:41 DKA/ES-61-1305/2017 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”.
27.11.2017 11:33 DKA/ES-61-1305/2017 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”.

1 2 3 4 5 6 następna