Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2017 09:17 DKA/ES-61-1305/2017 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”
14.11.2017 14:36 DKA/ES-61-1305/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Świadczenie usług pocztowych i obsługa korespondencji masowej”
14.11.2017 10:19 TWT-62-1319/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Twardowskiego w Jastrzębiu-Zdroju w ramach naprawy szkód górniczych (JKR53)”
26.10.2017 08:55 TOŚ/TE-61-1301/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa dwóch maceratorów” w trybie przetargu nieograniczonego
24.10.2017 14:03 EKF-61-1267/2017 Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na wykonanie zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”
24.10.2017 13:58 DKA-61-1287/2017 Pytanie i odpowiedź do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia”
23.10.2017 08:51 EKF-61-1267/2017 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”
19.10.2017 09:05 TRiZ-61-1256/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ruptawiec w Jastrzębiu-Zdroju (JKR31)”
17.10.2017 13:55 TE/61-1283/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa pompy zatapialnej do remontu przepompowni PJ12 wraz z osprzętem”
17.10.2017 13:50 DKA-61-1287/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia”
11.10.2017 11:11 TOŚ-61-1264/2017 Pytanie i odpowiedź do przetargu na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż dwóch pomp w pompowni głównej P9 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju”
10.10.2017 09:01 EKF-61-1267/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”
09.10.2017 09:13 TOŚ-61-1278/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa, montaż i uruchomienie maceratora skratek na oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
03.10.2017 15:04 TOŚ-61-1264/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa i montaż dwóch pomp w pompowni głównej P9 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju”
19.09.2017 11:02 TGT/TCEE-61-1257/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych” w trybie przetargu nieograniczonego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna