Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2017 10:21 TWT-62-1181/2017 Pytania wraz odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR4)”
25.07.2017 10:13 TWW-62-1190/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Naprawa dachu budynków Pompownia wody „Wielkopolska” oraz Pompownia wody „Turystyczna” w Jastrzębiu-Zdroju”
24.07.2017 13:33 TWK-61-1129/2/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa studni PP Ø1000mm, Ø600mm, Ø425mm, kształtek PVC Ø200 mm, Ø160 mm”
20.07.2017 13:47 TWK-62-1171/2017 Pytanie i odpowiedź do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rycerskiej, Ułańskiej, Budowlanej i Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (JKR23 i JKR49)”
14.07.2017 07:42 TWK-61-1168/2017 Pytanie i odpowiedź nr 2 do przetargu „Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej metodą rękawa termoutwardzalnego”
13.07.2017 11:05 TWT/62-1181/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR4)”
13.07.2017 09:54 TWK-61-1168/2017 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej metodą rękawa termoutwardzalnego”
11.07.2017 14:49 TWT-62-1173/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wody do budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 198D w Jastrzębiu-Zdroju (JWR12)”
10.07.2017 10:08 ZZ/61-1159/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Chorwacji” w trybie przetargu nieograniczonego.
06.07.2017 12:50 TWT/62-1171/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rycerskiej, Ułańskiej, Budowlanej i Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (JKR23 i JKR49)
06.07.2017 12:01 TWK-61-1168/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu-Zdroju metodą rękawa termoutwardzalnego”
06.07.2017 11:37 TOŚ-62-1169/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Remont ogrodzenia oczyszczalni ścieków „Ruptawa” przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju”
20.06.2017 13:05 TOŚ/62-1126(2)/2017 Uzupełniony SIWZ do przetargu nieograniczonego dla zadania „Nadbudowa i rozbudowa budynku socjalnego dla oczyszczalni ścieków Dolna”.
20.06.2017 12:56 TWT/62-1141/2017 Uzupełniony SIWZ do przetargu nieograniczonego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w rejonie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju -projektuj i buduj”
20.06.2017 12:43 TWT/62-1157/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Wykonanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowickiej oraz ul. 1 Maja w Gołkowicach (GKR12)” w trybie przetargu nieograniczonego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna