Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2017 14:14 TOŚ/62-1126(2)/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Nadbudowa i rozbudowa budynku socjalnego dla oczyszczalni ścieków Dolna” w trybie przetargu nieograniczonego.
13.06.2017 12:53 TWT/62-1141/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci wodociągowej w rejonie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - projektuj i buduj” w trybie przetargu nieograniczonego.
02.06.2017 12:23 TWT-62-1134/2017 Przedmiar robót do przetargu nieograniczonego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR17)”
31.05.2017 09:40 EKF-61-1121(2)/2017 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych”
30.05.2017 15:11 TOŚ/62-1122/2017 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Nadbudowa i rozbudowa budynku warsztatowego P5 na oczyszczalni ścieków Ruptawa”
30.05.2017 08:38 TOŚ/62-1112(2)/2017 Pytanie i odpowiedź do przetargu „Wymiana blachodachówki na budynku administracyjno-dydaktycznym P1 oraz na hali krat P6/P7 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
30.05.2017 08:34 TOŚ/62-1122/2017 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Nadbudowa i rozbudowa budynku warsztatowego P5 na oczyszczalni ścieków Ruptawa”
25.05.2017 13:59 TOŚ/62-1112(2)/2017 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Wymiana blachodachówki na budynku administracyjno-dydaktycznym P1 oraz na hali krat P6/P7 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
25.05.2017 10:26 EKF-61-1121(2)/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych”
25.05.2017 08:06 TOŚ/62-1112(2)/2017 Pytanie i odpowiedź do przetargu „Wymiana blachodachówki na budynku administracyjno-dydaktycznym P1 oraz na hali krat P6/P7 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
23.05.2017 08:09 TWT/62-1133/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szkolnej w Połomii (MKR2)”.
23.05.2017 07:55 TWT/62-1134/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR17)”
23.05.2017 07:27 TOŚ/62-1112(2)/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wymiana blachodachówki na budynku administracyjno-dydaktycznym P1 oraz na hali krat P6/P7 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju”.
22.05.2017 10:37 EKF/61-1121/2017 Odpowiedź na pytanie zadane do przetargu na zadanie: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych”.
19.05.2017 14:45 TWT/62-1131/2017 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żabkowskiej w Gołkowicach (GKR4)” w trybie przetargu nieograniczonego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna