Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2018 10:47 DKA/ES-61-1670/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych”
18.12.2018 13:21 DKA-61-1664/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie kompleksowych usług medycznych”
14.12.2018 14:25 DKA/61-1664/2018 Zmiana terminu składania ofert na zadanie „Świadczenie kompleksowych usług medycznych"
14.12.2018 13:13 DKA/ES-61-1670/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Świadczenie usług pocztowych”
10.12.2018 14:58 DKA/61-1664/2018 Zmiana terminu składania ofert na zadanie „Świadczenie kompleksowych usług medycznych”
30.11.2018 10:32 DKA-61-1664/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Świadczenie kompleksowych usług medycznych”
23.11.2018 13:07 TWT/62-1640/2018 Pytanie wraz z odpowiedzią dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice w gminie Godów etap 1 cz. 1 i cz. 2 (GKR7)”
21.11.2018 13:07 TWT/62-1640/2018 Pytanie wraz z odpowiedzią dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice w gminie Godów etap 1 cz. 1 i cz. 2 (GKR7)”
20.11.2018 12:25 TGT/TGO-1649/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów technologicznych”
16.11.2018 14:51 TOŚ-62-1632/2018 Modyfikacja SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
14.11.2018 11:39 TT-61-1631/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”
09.11.2018 13:49 TWT-62-1640/2018 Uzupełnienie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice etap 1 cz. 1 i etap 1 cz. 2 (GKR7))
09.11.2018 10:57 DKA-61-1644/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia” w trybie przetargu nieograniczonego
09.11.2018 08:15 TT-61-1631/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”
08.11.2018 09:57 TT-61-1631/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”

1 2 3 4 5 6 następna