Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2018 13:07 TWT/62-1640/2018 Pytanie wraz z odpowiedzią dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice w gminie Godów etap 1 cz. 1 i cz. 2 (GKR7)”
20.11.2018 12:25 TGT/TGO-1649/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów technologicznych”
16.11.2018 14:51 TOŚ-62-1632/2018 Modyfikacja SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
14.11.2018 11:39 TT-61-1631/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”
09.11.2018 13:49 TWT-62-1640/2018 Uzupełnienie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice etap 1 cz. 1 i etap 1 cz. 2 (GKR7))
09.11.2018 10:57 DKA-61-1644/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia” w trybie przetargu nieograniczonego
09.11.2018 08:15 TT-61-1631/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”
08.11.2018 09:57 TT-61-1631/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”
05.11.2018 10:40 DKA-61-1644/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia”
31.10.2018 14:54 TWT-62-1640/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w w sołectwie Krostoszowice w gminie Godów etap 1 cz. 1 i cz. 2 (GKR7)
31.10.2018 08:47 TE-61-1628/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa wirników i dyfuzorów do pomp Flygt dla przepompowni ścieków”
31.10.2018 08:44 TOŚ-62-1632/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
31.10.2018 08:31 TT-61-1631/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”
10.10.2018 14:48 TE-61-1624/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich obiektów JZWiK S.A. w 2019r.”
09.10.2018 09:21 TWK-61-1589/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano– wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Chabrowej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR70)”

1 2 3 4 5 6 następna