Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2018 14:46 TOŚ/62-1599/2018 Odpowiedź na pytanie do przetargu „Remont dróg wewnętrznych na terenie ZOW Ruptawa –etap 2 (zadanie A) oraz remont drogi odjazdowej na terenie obiektu (zadanie B)”
20.09.2018 12:55 TOŚ/62-1599/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Remont dróg wewnętrznych na terenie ZOW Ruptawa – etap 2 (zadanie A) oraz remont drogi objazdowej na terenie obiektu (zadanie B)”
20.09.2018 10:54 TOŚ-62-1601/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
19.09.2018 10:02 TWT-62-1590/2018 Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etap V w rejonie ulic Rybnickiej i Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)”.
15.09.2018 08:23 TT/61-1579/1/2018 Pytanie i odpowiedź do przetargu na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa paliwa”.
10.09.2018 14:31 TE-61-1578/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa dwóch kompensatorów mocy dla Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa” w trybie przetargu nieograniczonego.
07.09.2018 10:44 TWT/62-1590/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etap V rejonie ulic Rybnickiej i Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)” w trybie przetargu nieograniczonego.
07.09.2018 10:24 TWT/62-1573/1/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 2 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach” w trybie przetargu nieograniczonego.
07.09.2018 09:58 TWT/62-1574/1/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przyległej w Połomi” w trybie przetargu nieograniczonego.
05.09.2018 11:44 TT-61-1579/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa paliwa” w trybie przetargu nieograniczonego.
05.09.2018 11:16 TE-61-1576/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich obiektów JZWiK S.A. w 2019 r.”
30.08.2018 07:41 TWK-61-1522/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olszowej i Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.
24.08.2018 13:06 TE-61-1576/2018 Zmiana terminu składania ofert na zadanie „Dostawa energii elektrycznej”
24.08.2018 09:21 TE-61-1578/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu na „Dostawa dwóch kompensatorów mocy biernej i wyższych harmonicznych dla Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa”
17.08.2018 13:26 TT-61-1579/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa paliwa”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna