Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2018 13:18 TE-61-1578/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa dwóch kompensatorów mocy biernej i wyższych harmonicznych dla Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa”
17.08.2018 12:56 TE-61-1576/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich obiektów JZWiK S.A. w 2019r.”
10.08.2018 13:18 TWT/62-1574/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przyległej w Połomi”
10.08.2018 12:42 TWT/62-1573/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 2 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
31.07.2018 09:19 TWK/62-1557/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych po pracach remontowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” w trybie przetargu nieograniczonego.
27.07.2018 13:09 TT/61-1504/1/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu na „dostawę samochodu Pick-up z zabudową” .
27.07.2018 13:03 TWT/62-1556/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju” w trybie przetargu nieograniczonego.
27.07.2018 12:51 TOŚ/61-1526/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa i montaż układów cyrkulacji z mieszadłami pompującymi dla sekcji KN – ZOW Ruptawa - (zadanie A i B)” w trybie przetargu nieograniczonego.
26.07.2018 13:26 TWW-61-1534/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa kształtek elektrooporowych, doczołowych i skręcanych” w trybie przetargu nieograniczonego.
26.07.2018 13:19 TWW-61-1533/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej” w trybie przetargu nieograniczonego.
26.07.2018 10:16 TOŚ-62-1554/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna” w trybie przetargu nieograniczonego".
25.07.2018 14:38 TWK-61-1549/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Żytniej i Pszennej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 63)”.
20.07.2018 12:32 TT-61-1503/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa samochodu ciężarowego brygadowego ze skrzynią ładunkową zabudowaną kontenerem”
20.07.2018 12:28 TT-61-1504/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa samochodu Pick-up z zabudową”
20.07.2018 12:26 TWT-61-1527/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna