Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2018 09:58 TWT/62-1574/1/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przyległej w Połomi” w trybie przetargu nieograniczonego.
05.09.2018 11:44 TT-61-1579/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa paliwa” w trybie przetargu nieograniczonego.
05.09.2018 11:16 TE-61-1576/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich obiektów JZWiK S.A. w 2019 r.”
30.08.2018 07:41 TWK-61-1522/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olszowej i Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.
24.08.2018 13:06 TE-61-1576/2018 Zmiana terminu składania ofert na zadanie „Dostawa energii elektrycznej”
24.08.2018 09:21 TE-61-1578/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu na „Dostawa dwóch kompensatorów mocy biernej i wyższych harmonicznych dla Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa”
17.08.2018 13:26 TT-61-1579/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa paliwa”
17.08.2018 13:18 TE-61-1578/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa dwóch kompensatorów mocy biernej i wyższych harmonicznych dla Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa”
17.08.2018 12:56 TE-61-1576/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich obiektów JZWiK S.A. w 2019r.”
10.08.2018 13:18 TWT/62-1574/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przyległej w Połomi”
10.08.2018 12:42 TWT/62-1573/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 2 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
31.07.2018 09:19 TWK/62-1557/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych po pracach remontowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” w trybie przetargu nieograniczonego.
27.07.2018 13:09 TT/61-1504/1/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu na „dostawę samochodu Pick-up z zabudową” .
27.07.2018 13:03 TWT/62-1556/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju” w trybie przetargu nieograniczonego.
27.07.2018 12:51 TOŚ/61-1526/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa i montaż układów cyrkulacji z mieszadłami pompującymi dla sekcji KN – ZOW Ruptawa - (zadanie A i B)” w trybie przetargu nieograniczonego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna