Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2018 13:26 TWW-61-1534/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa kształtek elektrooporowych, doczołowych i skręcanych” w trybie przetargu nieograniczonego.
26.07.2018 13:19 TWW-61-1533/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej” w trybie przetargu nieograniczonego.
26.07.2018 10:16 TOŚ-62-1554/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna” w trybie przetargu nieograniczonego".
25.07.2018 14:38 TWK-61-1549/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Żytniej i Pszennej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 63)”.
20.07.2018 12:32 TT-61-1503/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa samochodu ciężarowego brygadowego ze skrzynią ładunkową zabudowaną kontenerem”
20.07.2018 12:28 TT-61-1504/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa samochodu Pick-up z zabudową”
20.07.2018 12:26 TWT-61-1527/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych”
19.07.2018 10:53 TWT/62-1516/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
17.07.2018 13:34 TWT/62-1516/2018 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
13.07.2018 11:45 TWK-61-1488/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy przepompowni ścieków PJ12, PJ13 w Jastrzębiu-Zdroju oraz PG11 w Godowie”
12.07.2018 14:05 TWT/62-1516/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
12.07.2018 11:56 TE-62-1542/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Modernizacja budynku pompowni wody Moszczenica”
11.07.2018 13:57 TWT/62-1401/2/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etap V rejonie ulic Rybnickiej i Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)”
11.07.2018 13:31 TOŚ-62-1499/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Remont dróg wewnętrznych na terenie ZOW Ruptawa – etap 2 (zadanie A) oraz remont drogi objazdowej na terenie obiektu (zadanie B)”
11.07.2018 08:25 TWK-61-1488/2018. Odpowiedź na pytanie do przetargu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic Wyzwolenia, Spacerowej oraz Okręgliki w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 64)”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna