Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2018 10:53 TWT/62-1516/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
17.07.2018 13:34 TWT/62-1516/2018 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
13.07.2018 11:45 TWK-61-1488/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy przepompowni ścieków PJ12, PJ13 w Jastrzębiu-Zdroju oraz PG11 w Godowie”
12.07.2018 14:05 TWT/62-1516/2018 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
12.07.2018 11:56 TE-62-1542/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Modernizacja budynku pompowni wody Moszczenica”
11.07.2018 13:57 TWT/62-1401/2/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etap V rejonie ulic Rybnickiej i Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)”
11.07.2018 13:31 TOŚ-62-1499/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Remont dróg wewnętrznych na terenie ZOW Ruptawa – etap 2 (zadanie A) oraz remont drogi objazdowej na terenie obiektu (zadanie B)”
11.07.2018 08:25 TWK-61-1488/2018. Odpowiedź na pytanie do przetargu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic Wyzwolenia, Spacerowej oraz Okręgliki w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 64)”
09.07.2018 13:17 TWK-61-1488/2018 Modyfikacja SIWZ w przetargu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic Wyzwolenia, Spacerowej oraz Okręgliki w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 64)”
04.07.2018 11:05 TWK-61-1535/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa studni PP Ø1000mm, Ø600mm, Ø425mm, kształtek PVC Ø200 mm, Ø166 mm"
03.07.2018 09:56 TOŚ-61-1522/2018 Modyfikacja SIWZ w przetargu „Sukcesywna dostawa polielektrolitów dla potrzeb odwadniania osadów powstających na oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
02.07.2018 08:49 TOŚ/61-1386/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa i montaż układów cyrkulacji z mieszadłami pompującymi dla sekcji KN – ZOW Ruptawa - (zadanie A i B)"
02.07.2018 08:24 TWT-61-1527/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych”
29.06.2018 15:01 TWT-62-1516/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
29.06.2018 11:12 TWK-61-1488/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic Wyzwolenia, Spacerowej oraz Okręgliki w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 64)”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna