Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2018 13:17 TWK-61-1488/2018 Modyfikacja SIWZ w przetargu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic Wyzwolenia, Spacerowej oraz Okręgliki w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 64)”
04.07.2018 11:05 TWK-61-1535/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa studni PP Ø1000mm, Ø600mm, Ø425mm, kształtek PVC Ø200 mm, Ø166 mm"
03.07.2018 09:56 TOŚ-61-1522/2018 Modyfikacja SIWZ w przetargu „Sukcesywna dostawa polielektrolitów dla potrzeb odwadniania osadów powstających na oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
02.07.2018 08:49 TOŚ/61-1386/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa i montaż układów cyrkulacji z mieszadłami pompującymi dla sekcji KN – ZOW Ruptawa - (zadanie A i B)"
02.07.2018 08:24 TWT-61-1527/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych”
29.06.2018 15:01 TWT-62-1516/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
29.06.2018 11:12 TWK-61-1488/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic Wyzwolenia, Spacerowej oraz Okręgliki w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 64)”
26.06.2018 08:47 TWK-61-1500/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa zagęszczarki rewersyjnej”
26.06.2018 08:41 TOŚ-61-1522/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa polielektrolitów”
19.06.2018 13:31 TE-62-1478/1/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie pokrycia dachów kopułowych dwóch budynków dawnych złóż biologicznych w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
19.06.2018 12:50 TT-61-1503/2018 Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa samochodu ciężarowego brygadowego ze skrzynią ładunkową zabudowaną kontenerem"
19.06.2018 12:36 TT-61-1504/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa samochodu Pick-up z zabudową”
14.06.2018 13:52 TOŚ/62-1499/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Remont dróg wewnętrznych na terenie ZOW Ruptawa – etap 2 (zadanie A) oraz remont drogi objazdowej na terenie obiektu (zadanie B)
30.05.2018 11:23 TWT/62-1401/1/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etapy IV i V rejonie ulic Rybnickiej, Kombatantów, Długiej, Bocznej, Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)”
30.05.2018 09:49 TWT/62-1459/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna