Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2018 14:33 TWT/62-1487/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Celnej w Gołkowicach GKR11”
29.05.2018 13:03 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonywanie przewiertów sterowanych”
25.05.2018 14:47 ZZ/61-1492/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Zorganizowanie wycieczki do Szwajcarii”
25.05.2018 11:25 TE-62-1478/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Wykonanie pokrycia dachów kopułowych dwóch budynków dawnych złóż biologicznych w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
23.05.2018 09:02 TWK-61-1480/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej łączącej odcinki grawitacyjne w rejonie ul. Podhalańskiej i ul. Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR59)”
22.05.2018 13:10 TWK/62-1449/DN1200/2018 Odpowiedź na pytanie do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap III -Dn 1200”
22.05.2018 13:08 TWK/62-1449/DN800/2018 Modyfikacja SIWZ w przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap I -Dn 800”
22.05.2018 08:42 TE-62-1478/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie pokrycia dachów kopułowych dwóch budynków dawnych złóż biologicznych w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
21.05.2018 13:12 TWK/62-1449/DN800/2018 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap I -Dn 800”
21.05.2018 13:11 TWK/62-1449/DN1000/2018 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap II -Dn 1000”
21.05.2018 13:10 TWK/62-1449/DN1200/2018 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap III -Dn 1200”
16.05.2018 10:12 TWK/62-1449/DN800/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap I -Dn 800”
16.05.2018 10:10 TWK/62-1449/DN1000/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap II -Dn 1000”
16.05.2018 10:09 TWK/62-1449/DN1200/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap III -Dn 1200”
15.05.2018 11:48 TWK-61-1469/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa modułów rurowych PVC do bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej metodą shortliningu wraz z wypożyczeniem urządzenia do zabudowy modułów”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna