Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2018 08:42 TE-62-1478/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie pokrycia dachów kopułowych dwóch budynków dawnych złóż biologicznych w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
21.05.2018 13:12 TWK/62-1449/DN800/2018 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap I -Dn 800”
21.05.2018 13:11 TWK/62-1449/DN1000/2018 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap II -Dn 1000”
21.05.2018 13:10 TWK/62-1449/DN1200/2018 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap III -Dn 1200”
16.05.2018 10:12 TWK/62-1449/DN800/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap I -Dn 800”
16.05.2018 10:10 TWK/62-1449/DN1000/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap II -Dn 1000”
16.05.2018 10:09 TWK/62-1449/DN1200/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap III -Dn 1200”
15.05.2018 11:48 TWK-61-1469/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa modułów rurowych PVC do bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej metodą shortliningu wraz z wypożyczeniem urządzenia do zabudowy modułów”
15.05.2018 09:18 TWK-61-1480/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej łączącej odcinki grawitacyjne w rejonie ul. Podhalańskiej i ul. Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR59)"
14.05.2018 09:36 TWW-61-1484/2018 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE 100 i PE 100 RC”
11.05.2018 11:28 TWT/62-1481/2018 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
11.05.2018 10:20 TWW-61-1470/2018 1. Ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych po pracach remontowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”
10.05.2018 11:08 TWK/62-1449/DN1200/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap III -Dn 1200
10.05.2018 10:56 TWK/62-1449/DN1000/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap II -Dn 1000”
10.05.2018 10:51 TWK/62-1449/DN800/2018 Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap I -Dn 800”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna