Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2018 10:47 TE-61-1576/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich obiektów JZWiK S.A. w 2019r.”
09.10.2018 09:39 TOŚ-62-1601/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 w Zakładzie Ochrony Wód Dolna”
26.09.2018 10:26 TOŚ/61-1522/2018 Sukcesywna dostawa polielektrolitów dla potrzeb odwadniania osadów powstających na oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
12.09.2018 10:13 TWW-61-1534/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa kształtek doczołowych, elektrooporowych, skręcanych”.
12.09.2018 09:54 TWW-61-1533/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej”.
12.09.2018 08:36 TOŚ/61-1526/1/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż układów cyrkulacji z mieszadłami pompującymi dla sekcji KN – ZOW Ruptawa - (zadanie A i B)”
06.09.2018 13:32 TT/61-1504/1/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa samochodu Pick-up z zabudową".
03.09.2018 07:18 TT-61-1579/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa paliwa”.
03.09.2018 07:15 TWT-62-1573/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 2 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
03.09.2018 07:12 TE-61-1578/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: Dostawa dwóch kompensatorów mocy biernej i wyższych harmonicznych dla Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa”
03.09.2018 07:07 TWT-62-1574/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przyległej w Połomi”
30.08.2018 07:37 TT/61-1503/1/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa samochodu ciężarowego brygadowego ze skrzynią ładunkową zabudowaną kontenerem”.
27.08.2018 12:59 TWT-61-1549/2018 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Żytniej i Pszennej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 63)
27.08.2018 12:49 TWT-62-1516/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach
21.08.2018 14:20 TWK-62-1557/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych po pracach remontowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”

1 2 3 4 5 następna