Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2018 07:15 TWT-62-1573/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 2 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
03.09.2018 07:12 TE-61-1578/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: Dostawa dwóch kompensatorów mocy biernej i wyższych harmonicznych dla Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa”
03.09.2018 07:07 TWT-62-1574/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przyległej w Połomi”
30.08.2018 07:37 TT/61-1503/1/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa samochodu ciężarowego brygadowego ze skrzynią ładunkową zabudowaną kontenerem”.
27.08.2018 12:59 TWT-61-1549/2018 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Żytniej i Pszennej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 63)
27.08.2018 12:49 TWT-62-1516/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach
21.08.2018 14:20 TWK-62-1557/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych po pracach remontowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”
21.08.2018 08:31 TWT-61-1488/2018 Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic Wyzwolenia, Spacerowej oraz Okręgliki w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 64)
21.08.2018 08:18 TWT-61-1545/2018 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy przepompowni ścieków PJ12, PJ13 w Jastrzębiu-Zdroju oraz PG11 w Godowie
17.08.2018 12:58 TWT-62-1556/1/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju”
16.08.2018 09:02 TWK-61-1527/1/2018 Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych
16.08.2018 08:56 TOŚ-62-1554/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 w Zakładzie Ochrony Wód Dolna”
10.08.2018 12:16 TWK-61-1535/2018 przekazuje Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania zadania: Sukcesywna dostawa studni PP Ø1000mm, Ø600mm, Ø425mm, kształtek PVC Ø200 mm, Ø160 mm
09.08.2018 11:18 TE-62-1542/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Modernizacja budynku pompowni wody Moszczenica”
06.08.2018 10:56 TWT-62-1401/2/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etap V w rejonie ulic Rybnickiej i Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju(JKR 35)”

poprzednia 1 2 3 4 5 następna