Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2018 09:54 TWW-61-1533/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej”.
12.09.2018 08:36 TOŚ/61-1526/1/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż układów cyrkulacji z mieszadłami pompującymi dla sekcji KN – ZOW Ruptawa - (zadanie A i B)”
06.09.2018 13:32 TT/61-1504/1/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa samochodu Pick-up z zabudową".
03.09.2018 07:18 TT-61-1579/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa paliwa”.
03.09.2018 07:15 TWT-62-1573/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 2 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
03.09.2018 07:12 TE-61-1578/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: Dostawa dwóch kompensatorów mocy biernej i wyższych harmonicznych dla Zakładu Ochrony Wód „Ruptawa”
03.09.2018 07:07 TWT-62-1574/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przyległej w Połomi”
30.08.2018 07:37 TT/61-1503/1/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa samochodu ciężarowego brygadowego ze skrzynią ładunkową zabudowaną kontenerem”.
27.08.2018 12:59 TWT-61-1549/2018 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ulic Żytniej i Pszennej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 63)
27.08.2018 12:49 TWT-62-1516/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach
21.08.2018 14:20 TWK-62-1557/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych po pracach remontowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”
21.08.2018 08:31 TWT-61-1488/2018 Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic Wyzwolenia, Spacerowej oraz Okręgliki w Jastrzębiu-Zdroju (JKR 64)
21.08.2018 08:18 TWT-61-1545/2018 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy przepompowni ścieków PJ12, PJ13 w Jastrzębiu-Zdroju oraz PG11 w Godowie
17.08.2018 12:58 TWT-62-1556/1/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju”
16.08.2018 09:02 TWK-61-1527/1/2018 Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych

poprzednia 1 2 3 4 5 następna