Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2018 08:56 TOŚ-62-1554/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 w Zakładzie Ochrony Wód Dolna”
10.08.2018 12:16 TWK-61-1535/2018 przekazuje Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania zadania: Sukcesywna dostawa studni PP Ø1000mm, Ø600mm, Ø425mm, kształtek PVC Ø200 mm, Ø160 mm
09.08.2018 11:18 TE-62-1542/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Modernizacja budynku pompowni wody Moszczenica”
06.08.2018 10:56 TWT-62-1401/2/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etap V w rejonie ulic Rybnickiej i Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju(JKR 35)”
02.08.2018 11:36 TWK-61-1500/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania zadania: Dostawa zagęszczarki rewersyjnej
31.07.2018 09:11 TOŚ/62-1499/1/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Remont dróg wewnętrznych na terenie ZOW Ruptawa – etap 2 (zadanie A) oraz remont drogi objazdowej na terenie obiektu (zadanie B)”.
24.07.2018 11:40 TE-62-1478/1/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie pokrycia dachów kopułowych dwóch budynków dawnych złóż biologicznych w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”.
23.07.2018 09:41 TWT/62-1401/1/2018 Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etapy IV,V, w rejonie ulic Rybnickiej, Kombatantów, Długiej, Bocznej, Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)”
20.07.2018 14:06 TWT-62-1487/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Celnej w Gołkowicach GKR11”
19.07.2018 11:10 TOŚ/61-1526/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż układów cyrkulacji z mieszadłami pompującymi dla sekcji KN – ZOW Ruptawa - (zadanie A i B)”
18.07.2018 08:41 TWT-61-1527/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych”
18.07.2018 08:39 TT-61-1503/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Dostawa samochodu ciężarowego brygadowego ze skrzynią ładunkową zabudowaną kontenerem”
16.07.2018 10:57 TWW/62-1495/2018 Wykonywanie przewiertów sterowanych
11.07.2018 12:11 TT-61-1504/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Dostawa samochodu Pick-up z zabudową”
11.07.2018 12:10 TOŚ-62-1499/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Remont dróg wewnętrznych na terenie ZOW Ruptawa – etap 2 (zadanie A) oraz remont drogi objazdowej na terenie obiektu (zadanie B)”

poprzednia 1 2 3 4 5 następna