Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2018 09:35 TWK-61-1469/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa modułów rurowych PVC do bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej metodą shortliningu wraz z wypożyczeniem urządzenia do zabudowy modułów”
05.07.2018 13:35 ZZ/61-1492/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zorganizowanie wycieczki do Szwajcarii”
05.07.2018 13:31 TWK-61-1449/DN800/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap I -Dn 800
05.07.2018 13:29 TWK-61-1449/DN1000/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap II -Dn 1000
05.07.2018 13:26 TWK-61-1449/DN1200/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śląskiej i Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju metodą bezwykopową etap III -Dn 1200
26.06.2018 08:36 EKF/61-1465/2018 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych
21.06.2018 08:41 TWT/62-1481/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV cz. 1 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach”
20.06.2018 11:01 TWT/62-1459/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju”
15.06.2018 09:57 TWW/61-1484/2018 Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE 100 i PE 100 RC
14.06.2018 09:46 TWK/62-1470/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych po pracach remontowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”
11.06.2018 10:17 TE-62-1478/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie pokrycia dachów kopułowych dwóch budynków dawnych złóż biologicznych w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
07.06.2018 12:08 TOŚ-62-1447/2018 Wymiana blachodachówki na budynku laboratoryjnym P4 w Zakładzie Ochrony Wód Ruptawa w Jastrzębiu-Zdroju
05.06.2018 09:02 TWT-61-1480/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej łączącej odcinki grawitacyjne w rejonie ul. Podhalańskiej i ul. Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR59)”
24.05.2018 15:02 TWT-62-1422/2018 Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Północnej i ul. Pszczyńskiej wraz z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR37)”
17.05.2018 11:17 TOŚ/61-1386/1/2018 Remont układu zasilająco sterującego odstawy wirówek oraz pomieszczenia zagęszczaczy grawitacyjnych w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa” oraz dostawa sterowników dla potrzeb Zakładu Ochrony Wód „Dolna”

poprzednia 1 2 3 4 5 następna