Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2018 14:13 TOŚ-61-1409/2018 Dostawa wapna palonego mielonego niegaszonego WR do oczyszczalni ścieków „Ruptawa
17.04.2018 14:50 TT-61-1387/2018 Sukcesywna dostawa olejów silnikowych i przekładniowych
13.04.2018 08:52 TWT-62-1344/2/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Jastrzębiu-Zdroju (JWR3)
11.04.2018 14:39 TOŚ/61-1413/2018 Dostawa pyłu lotnego do oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
09.04.2018 08:06 TWT-62-1401/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etapy IV,V,VI,VII w rejonie ulic Rybnickiej, Kombatantów, Długiej, Bocznej, Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)"
05.04.2018 09:51 TOŚ-61-1347/1/2018 Sukcesywna dostawa polielektrolitu
28.03.2018 12:15 TOŚ-62-1378/2018 Remont ogrodzenia oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
27.03.2018 08:17 TOPŚ/61-1362/2018 Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz z wynajmem sprzętu dozującego
23.03.2018 11:24 TOŚ/61-1386/2018 Remont układu zasilająco sterującego odstawy wirówek i pomieszczenia zagęszczaczy grawitacyjnych na oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju oraz dostawa sterowników”
15.03.2018 10:34 TWT-61-1375/2018 Świadczenie obsługi geodezyjnej
26.02.2018 14:18 TWT-62-1374/2018 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju
26.02.2018 14:15 TWT-61-1170/2018 Opracowanie koncepcji JKR25 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębina i ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju
15.02.2018 08:27 TOŚ-62-1377/2018 Wykonanie remontu pomostu zbiornika Imhoffa na oczyszczalni Dolna w Jastrzębiu-Zdroju
06.02.2018 13:18 ES61-1358/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot.: „Sukcesywna dostawa wodomierzy”
06.02.2018 11:04 TWT/62-1344/1/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Jastrzębiu-Zdroju”

poprzednia 1 2 3 4 5