Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2019 08:33 EKF-EM/61-1803/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na "Sukcesywną dostawę materiałów biurowych"
02.04.2019 13:08 TWT/62-1757/2019 Unieważnienie postępowania przetargowego "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR 24)"
01.04.2019 15:45 TT-61-1759/2019 Informacja z otwarcia ofert -świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów
29.03.2019 14:55 TWT/62-1757/2019 Zmiana terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)”
25.03.2019 13:26 TWT/62-1757/2019 Zmiana terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)” w trybie przetargu nieograniczonego.
21.03.2019 13:35 TWT/62-1757/2019 Zmiana terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)”
20.03.2019 12:53 TT-61-1759/2019 Informacja do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej”
19.03.2019 08:27 TWT/62-1757/2019 Zmiana terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)”
18.03.2019 08:11 TT-61-1759/2019 Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej”
14.03.2019 12:01 TT-61-1759/2019 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej”
11.03.2019 08:22 TT-61-1739/2019 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa olejów silnikowych i przekładniowych”
07.03.2019 08:50 TT-61-1759/2019 Ogłoszenie o Zamówieniu „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów".
05.03.2019 11:55 TT-61-1739/2019 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i innych”
04.03.2019 14:54 TWT/62-1757/2019 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)”
27.02.2019 13:28 DKA-61-1664/1/2019 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie kompleksowych usług medycznych”

1 2 3 następna