Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2019 09:51 ES-61-1956/2019 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Obsługa poczty masowej”
10.12.2019 14:04 DKA/61-1949/2019 informacja z otwarcia ofert -świadczenie usług pocztowych
09.12.2019 13:00 TWW-61-1962/2019 Odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE100 i PE100RC”
02.12.2019 09:26 DKA/61-1949/2019 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych”
02.12.2019 08:51 TWW-61-1962/2019 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE 100 i PE 100 RC”
02.12.2019 08:35 ES-61-1956/2019 Ogłoszenie o zamówieniu „Obsługa poczty masowej”
22.11.2019 09:23 DKA-61-1949/2019 Ogłoszenie o zamówieniu „Świadczenie usług pocztowych”
20.11.2019 12:23 TOŚ-61-1936/2019 Zmiana terminu składania ofert do przetargu: „Dostawa i montaż pompy Archimedesa nr 3 w pompowni pierwszego stopnia– ZOW Ruptawa”
14.11.2019 13:03 Informacja z otwarcia ofert -Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia
05.11.2019 12:07 DKA-61-1931/2019 Odpowiedzi na pytania do przetargu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia”
04.11.2019 11:06 TOŚ-61-1936/2019 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa i montaż pompy Archimedesa nr 3 w pompowni pierwszego stopnia– ZOW Ruptawa”
04.11.2019 09:58 Informacja z otwarcia ofert -Demontaż istniejącej bramy, dostawa i montaż nowej bramy wraz ze szlabanami
31.10.2019 13:49 TDT/62-1886/1/2019 Pytania wraz z odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Traugutta i Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR14)” w trybie przetargu nieograniczonego.
31.10.2019 10:40 TOŚ-62-1938/2019 Ogłoszenie o Zamówieniu „Zabudowa i montaż zbiornika 1000m3 w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”-projektuj i buduj” w trybie przetargu nieograniczonego.
31.10.2019 10:34 TWK/61-1918/2019 Informacja z otwarcia ofert - Dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych

1 2 3 4 5 6 następna