Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2019 08:27 TOŚ-61-1899/2019 Pytanie wraz odpowiedzią do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Zabudowa i montaż zbiornika 1000m3 w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”-projektuj i buduj”
19.09.2019 11:06 TOŚ-61-1895/2019 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa dwóch sond pomiarowych do pomiaru wysokości warstwy osadu na osadniki wtórne –ZOW Ruptawa”
19.09.2019 07:46 TT-61-1890/1/2019 Pytania wraz z odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Sukcesywna dostawa paliwa”
18.09.2019 13:36 TE-61-1889/2019 Zmiana terminu składania ofert na zadanie „Dostawa energii elektrycznej”
18.09.2019 07:53 TDT/62-1886/2019 Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Traugutta i Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju” (JKR14).
17.09.2019 13:44 TOŚ-61-1899/2019 Pytanie wraz odpowiedzią do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Zabudowa i montaż zbiornika 1000m3 w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”-projektuj i buduj”
13.09.2019 14:36 TE-61-1889/2019 Zmiana terminu składania ofert na zadanie „Dostawa energii elektrycznej”
13.09.2019 11:00 TT-61-1890/1/2019 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa paliwa”
13.09.2019 09:10 TDT/62-1901/2019 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etapy VI i VII w rejonie ulic Bocznej, Rybnickiej, Gagarina, Długiej, Kombatantów, Sielskiej i Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)
12.09.2019 13:02 TT-61-1888/2019 Informacja z otwarcia ofert -Dostawa i montaż zabudowy asenizacyjnej
12.09.2019 13:00 TDT-62-1870/1/2019 Informacja z otwarcia ofert -Budowa sieci wodociągowej ul. Brzeziny
12.09.2019 09:57 TDT/62-1902/2019 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)”
11.09.2019 08:46 TDT/62-1886/2019 Pytania wraz z odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Traugutta i Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR14)”
10.09.2019 13:13 TOŚ-61-1899/2019 Ogłoszenie o Zamówieniu „Zabudowa i montaż zbiornika 1000m3 w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”-projektuj i buduj”
09.09.2019 11:40 TDT/62-1899/2019 Wyjaśnienie do SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stodoły i Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR61)”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna