Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2019 13:47 TWW-612-1837/2019 Ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywne wykonywanie przewiertów sterowanych sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej”
03.06.2019 13:29 TWT/62-1811/1/2019 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w rejonie ul. Moszczeńskiej i Boża Góra w Mszanie oraz w rejonie ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu-Zdroju (MKR1 i MWR8)”
29.05.2019 12:52 TWW/61-1818/1/2019 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE 100 i PE 100 RC”
28.05.2019 12:25 TWW/61-1818/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE100 i PE100 RC”
28.05.2019 10:23 TWT/62-1811/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w rejonie ul. Moszczeńskiej i Boża Góra w Mszanie oraz w rejonie ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu-Zdroju (MKR1 i MWR8)
17.05.2019 10:05 TWT/61-1811/2019 Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w rejonie ul. Moszczeńskiej i Boża Góra w Mszanie oraz w rejonie ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu-Zdroju (MKR1 i MWR8)”
09.05.2019 08:44 TWW-61-1818/2019 Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE 100 i PE 100 RC
30.04.2019 14:55 EKF-EM/61-1803/2019 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych”
25.04.2019 08:33 EKF-EM/61-1803/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na "Sukcesywną dostawę materiałów biurowych"
02.04.2019 13:08 TWT/62-1757/2019 Unieważnienie postępowania przetargowego "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR 24)"
01.04.2019 15:45 TT-61-1759/2019 Informacja z otwarcia ofert -świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów
29.03.2019 14:55 TWT/62-1757/2019 Zmiana terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)”
25.03.2019 13:26 TWT/62-1757/2019 Zmiana terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)” w trybie przetargu nieograniczonego.
21.03.2019 13:35 TWT/62-1757/2019 Zmiana terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)”
20.03.2019 12:53 TT-61-1759/2019 Informacja do przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej”

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 następna