Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2019 08:41 DKA-61-1664/1/2019 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Świadczenie kompleksowych usług medycznych”
28.03.2019 11:31 TT-61-1739/2019 Informacja z otwarcia ofert na sukcesywną dostawę olejów
22.03.2019 12:45 TOŚ-61-1722/2019 Dostawa pyłu lotnego do ZOW Ruptawa
22.03.2019 12:22 TOŚ-61-1729/2019 Dostawa i montaż układu cyrkulacji z mieszadłem pompującym dla sekcji KN2 - ZOW Ruptawa
22.03.2019 08:30 TWT-62-1702/2019 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Przebudowa wodociągu stalowego przy ul. Porozumienia Jastrzębskiego, ul. Solidarności, Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju”
20.03.2019 11:17 TWT-61-1716/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wykonanie zadania: „Świadczenie obsługi geodezyjnej”
18.03.2019 11:02 TOPŚ/61-1717/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz z wynajmem sprzętu dozującego”
05.03.2019 13:02 TT-61-1705/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywną dostawę opon
05.03.2019 10:34 TWT/62-1708/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR69)"
25.01.2019 10:52 TOŚ-62-1632/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania zadania: „Przebudowa pomostu zbiornika Imhoffa nr 1 na ZOW Dolna”
23.01.2019 12:33 DKA-61-1664/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Świadczenie kompleksowych usług medycznych”
21.01.2019 09:25 TGT/TGO-1649/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: „odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów technologicznych”
18.01.2019 14:44 DKA/61-1644/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: „świadczenie usług z zakresu ochrony mienia”
17.01.2019 12:16 DKA/ES-61-1670/2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Świadczenie usług pocztowych”