Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2019 09:27 TDT/62-1902/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju etap I cz. 1 (JKR24)”
20.11.2019 12:15 TOŚ/62-1909/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku P4 w ZOW Ruptawa”
14.11.2019 13:04 TWK-61-1918/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych”
08.11.2019 12:42 TE-61-1889/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Dostawa energii elektrycznej w 2020 r."
06.11.2019 13:01 TOŚ-62-1938/2019 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Zabudowa i montaż zbiornika 1000m3 w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”- projektuj i buduj”
06.11.2019 12:57 TDT/62-1935/2019 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ruptawiec w Jastrzębiu-Zdroju" (JKR31)
06.11.2019 10:22 TDT/62-1886/1/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Traugutta i Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR14)
29.10.2019 13:30 TOŚ-61-1878/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej kompletnej linii technologicznej do produkcji granulatów nawozowych z ustabilizowanych osadów ściekowych”
24.10.2019 07:32 TDT/62-1901/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej etapy VI i VII w rejonie ulic Bocznej, Rybnickiej, Gagarina, Długiej, Kombatantów, Sielskiej i Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)
22.10.2019 11:27 TDT-62-1899/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stodoły, Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR61)”
14.10.2019 13:28 TT-61-1888/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Montaż zabudowy asenizacyjnej na podwoziu samochodu ciężarowego”
14.10.2019 13:23 TOŚ/62-1893/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Zabudowa i montaż zbiornika 1000m3 w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa”- projektuj i buduj”
03.10.2019 10:14 TWT/62-1886/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Traugutta i Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR14)
01.10.2019 13:49 TDT/62-1870/1/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Brzeziny w Jastrzębiu-Zdroju (JWR26)
13.09.2019 13:39 TT-61-1890/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa paliwa”

1 2 3 następna