Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2020 09:56 EKF/61-2244/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”
23.12.2020 13:02 DKA-61-2223/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania „świadczenie usług z zakresu ochrony mienia”
17.12.2020 13:40 TWK-61-2227/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych”
16.12.2020 11:41 TT/61-2182/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów i sprzętu”
27.11.2020 08:55 TT/61-2163/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa paliwa”
06.11.2020 13:02 EKF/61-2189/2020 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: "Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej"
04.11.2020 13:41 TT/61-2207/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Dostawa pojazdu asenizacyjnego o pojemności 8 m3
04.11.2020 13:35 TE/62-2172/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 99-100 kWp”
04.11.2020 13:24 TDT/62-2173/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja w Skrzyszowie ETAP I odcinek Z”
30.09.2020 09:10 TT/61-2186/2020 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Dostawa samochodu brygadowego ze skrzynią ładunkową zabudowaną kontenerem”
25.09.2020 10:30 TWK/62-2159/2020 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Przebudowa pomieszczeń przyziemia budynku przepompowni PJ19 w Jastrzębiu –Zdroju”
21.09.2020 13:34 TE-61-2147/2020 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa wirowych odśrodkowych pomp ściekowych”
09.09.2020 08:39 TE-61-2147/2020 Dostawa części hydraulicznych do pomp ściekowych
03.08.2020 09:30 TWK/62-2125/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej Ø 200 i Ø 250 przy ul. Katowickiej i ul. Warmińskiej w Jastrzębiu-Zdroju”
22.06.2020 13:47 EKF/61-2108/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych”

1 2 następna