Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2011 16:01 TTE-62-75/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200/160 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w sołectwie Łaziska gminy Godów
05.01.2011 15:14 TGT-61-79/2010 Wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego.
21.12.2010 13:32 TTE-61-83/2010 Świadczenie obsługi geodezyjnej
20.12.2010 07:55 TTE-62-78/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200/160 w rejonie ul. 1 Maja, Szkolnej, Słonecznej w sołectwie Godów oraz PVC Ø160 w rejonie ul. 1 Maja w sołectwie Gołkowice gminy Godów
17.12.2010 07:30 TTE-62-64/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø 315/200/160 w rejonie ul. Żeromskiego w Jastrzębiu Zdroju
01.12.2010 10:52 TWK-61-68/2010 Sukcesywna dostawa betonowych elementów studni rewizyjnych
16.11.2010 13:17 TT-61-77/2010 Świadczenie usług transportowych
04.11.2010 10:35 TTE-62-61/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 oraz PVC Ø160 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Szotkowickiej oraz przy ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
20.10.2010 12:57 TT-61-65/2010 Dostawa samochodu ciężarowego ( podwozie do zabudowy ) marki Mercedes Actros
19.10.2010 12:17 TT-61-55/2010 Sukcesywna dostawa wodomierzy z modułami radiowymi
19.10.2010 12:11 TTE - 62 - 56/2010 Budowa wodociągu wody pitnej od ul. Turystycznej do ul. Rybnickiej oraz wody technologicznej od ul. Turystycznej do SEJ S.A. w Jastrzębiu Zdroju
21.09.2010 14:50 JRP-62-47/2010 Naprawa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Jastrzębiu Zdroju w ul. Podhalańskiej
09.09.2010 10:22 TWW-61-40/2010 Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej
09.09.2010 10:18 TWW-61-41/2010 Sukcesywna dostawa kształtek i złączek PE
09.09.2010 10:13 TGT-61-43/2010 Wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego

1 2 następna