Rejestr zmian w biuletynie

05.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o Zamówieniu „Sukcesywna dostawa paliwa” w trybie przetargu nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich obiektów JZWiK S.A. w 2019 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 8 - jakość wody sierpień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla klientów JZWiK S.A. dotycząca zawierania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla klientów JZWiK S.A. dotycząca zawierania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznk nr 1 - Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lubodprowadzanie ścieków"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla klientów JZWiK S.A. dotycząca zawierania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznk nr 1 - Umowa o zaopatrzenie w wodęi-lub odprowadzanie ścieków

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna